Szukaj

Kategoria: Wina

Aukcje wina, jak przedstawiają historyczne przekazy, towarzyszyły handlarzom wina odkąd sięgnąć pamięcią. Co tam towarzyszyły? Były jedną z najważniejszych metod sprzedaży wina, obrzędem łączącym nabywców i sprzedających we wspólnym rytuale. Wino było sprzedawane na aukcjach w starożytnym Rzymie. Powszechnym było organizowanie aukcji w okresie średniowiecza. Z aukcji własnych win były utrzymywane klasztory oraz prowadzone przez zakonników szpitale, przykładami mogą być choćby słynne hospicja w Beaune i Beaujeu, których dochód z organizowanych corocznie aukcji był przeznaczany na leczenie biedniejszych obywateli.